Σάμος

Στο μάθημα «Σάμος» γνωρίζουμε για τη βυρσοδεψία, δηλαδή τη διαδικασία επεξεργασίας του δέρματος των ζώων με στόχο την παραγωγή νέου και πιο ανθεκτικού δέρματος, κατάλληλου για την κατασκευή ειδών ένδυσης, υπόδυσης, κλπ. Η παρουσίαση γίνεται μέσα από τον παραλιακό οικισμό του Nέου Καρλοβάσου και τα βυρσοδεψεία του, δηλαδή εργοστασιακές εγκαταστάσεις, όπου γινόταν η επεξεργασία του δέρματος. Σκοπός του μαθήματος λοιπόν είναι να γνωρίσουμε την τέχνη της βυρσοδεψίας και τη συμβολή της στην εμπορική, οικονομική καιπολιτιστική ανάπτυξη του νησιού από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.

Καρλόβασι και βυρσοδεψεία

1
Μια αναδρομή στο Καρλόβασι
15 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην εισαγωγική αυτή παρουσίαση περιηγούμαστε χρονικά και χωρικά στις τρεις διαφορετικές φάσεις της πόλης Καρλόβασι.

2
Τα βυρσοδεψεία του Καρλοβάσου
25 λεπτά (ενδεικτικά)

Εδώ, ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με την εικόνα και τη λειτουργία ενός βυρσοδεψείου μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων, παλιές φωτογραφίες, και βίντεο 3-διάστατης περιήγησης σε ένα παλιό βυρσοδεψείο.

3
Εξερευνώντας ένα βυρσοδεψείο
10 λεπτά (ενδεικτικά)

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση ερχομαστε σε μία πρώτη επαφή με τη λειτουργία ενός βυρσοδεψείου, μέσα από μία εικονική περιήγηση!

Η βυρσοδεψία

1
Στάδια επεξεργασίας δέρματος
20 λεπτά (ενδεικτικά)

Εδώ παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της βυρσοδεψίας μέσα από μία 3D περιήγηση που βασίζεσαι στο εισαγωγικό βίντεο της προηγούμενης παρουσιάσης.

2
Ο ρόλος των εργατών
15 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή μιλάμε περισσότερο για τα εργαλεία, τις εργασίες, και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι βυρσοδέψες εργαζόμενοι.

3
Κοινωνικές ανισότητες
10 λεπτά (ενδεικτικά)

Σε αυτήν την παρουσίαση αναγνωρίζουμε τις κοινωνικές ανισότητες της εποχής ανάμεσα σε αφεντικά και εργάτες που εκφράζεται μέσα από το διαχωρισμό της πολής σε δύο διαφορετικές περιοχές καθώς και από τα σπιτιά.

Βιομηχανική κληρονομιά

1
Ακμή και παρακμή βυρσοδεψίας
15 λεπτά (ενδεικτικά)

Εδώ ανακεφαλαιώνουμε με αντιπροσωπευτικά βυρσοδεψεία και κτήρια με έμφαση στην παθολογία και τις φυσικές καταστροφές που έχει υποστεί η περιοχή.

2
Περαιτέρω πηγές: Βυρσοδεψία /Καρλόβασι /Σάμος
5 λεπτά (ενδεικτικά)

Περαιτέρω διαδικτυακές και βιβλιογραφικές πηγές για τη βυρσοδεψία γενικά και για τη βυρσοδεψία Καρλοβάσου ειδικά.

Προσθέσετε την πρώτη ανασκόπηση.

Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση