άποψη λιμανιού Μυτιλήνης ΛΕΣΒΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Purchase theme
Άποψη Μανταμάδου και κοινοτικού ελαιοτριβείου από ψηλά ΛΕΣΒΟΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ
Purchase theme
Άποψη κάστρου και οικισμού Μήθυμνας (Μολύβου) από ψηλά ΛΕΣΒΟΣ

ΜΗΘΥΜΝΑ
Purchase theme
άποψη λιμανιού Χίου ΧΙΟΣ
ΠΟΛΗ
Purchase theme
Αντιπροσωπευτική πρόσοψη σπιτιού στον Κάμπο Χίου ΧΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΣ
Purchase theme
ΣΑΜΟΣ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Purchase theme
άποψη υδρόμυλου από ψηλά ΙΚΑΡΙΑ

ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ
Purchase theme

Καλώς ήρθατε στο Βόρειο Αιγαίο!

Μέσα από το έργο «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ» αποτυπώνονται στοιχεία της νεότερης αρχιτεκτονικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρων οικισμών. Επιχειρείται για πρώτη φορά η υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη διάσωση και προστασία αυτής της κληρονομιάς, καθώς και εξωστρεφών εφαρμογών με τουριστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την ανάδειξη και προβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ευρύ κοινό ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού.

Περιεχόμενο του έργου

  1. Ιστορική τεκμηρίωση και καταγραφή μνημείων και αξιόλογων κτηρίων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  2. Ερευνητική καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τριών επιλεγμένων παραδοσιακών οικισμών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR.
  4. Παραγωγή και ενσωμάτωση οπτικοακουστικού περιεχομένου στην τουριστική – εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα αποτελείται από πέντε (5) ανεξάρτητα και ενιαία εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν α) στην πόλη της Μυτιλήνη, β) στους οικισμούς Μήθυμνας και Μανταμάδου Λέσβου, γ) στο Καρλόβασι Σάμου, δ) στην πόλη της Χίου και στον Κάμπο και ε) στους Υδρόμυλους της Ικαρίας.

Κοντινή φωτογραφία από βοτσαλοτά Χίου

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Δωρεάν
Στο μάθημα “Λέσβος – Μυτιλήνη” ερχόμαστε σε επαφή με την αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας της Λέσβου, τη Μυτιλήνη. Η πόλη της Μυτιλή...
6 Παρουσιάσεις
Δωρεάν
Δωρεάν
Στο μάθημα «Ικαρία» ερχόμαστε σε επαφή με τους υδρόμυλους και το φυσικό τοπίο του νησιού που κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να τους γέννησε! Όμως, η ...
7 Παρουσιάσεις
Δωρεάν
Δωρεάν
Στο μάθημα «Σάμος» γνωρίζουμε για τη βυρσοδεψία, δηλαδή τη διαδικασία επεξεργασίας του δέρματος των ζώων με στόχο την παραγωγή νέου και πιο ανθεκτι...
8 Παρουσιάσεις
Δωρεάν
Δωρεάν
Στο μάθημα «Χίος» ερχόμαστε σε επαφή με την ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης της Χίου. Γνωρίζουμε τον Κάμπο και περιηγούμαστε στην αυλή και ...
6 Παρουσιάσεις
Δωρεάν
Δωρεάν
Στο μάθημα «Λέσβος» θα γνωρίσουμε όψεις της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς δύο ευρύτερα γνωστών οικισμών της, του Μανταμάδου και της Μήθυμνας (α...
7 Παρουσιάσεις
Δωρεάν

Σύντομος Οδηγός

Σκοπός της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές/-τριες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν καλύτερα τη νεότερη αρχιτεκτονική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά οικισμών του Βορείου Αιγαίου. Το εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται με σκοπό:

Τη μεγαλύτερη εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών, οι οποίοι διαμένουν στα νησιά που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο Έργο, για την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους.

Τη γνωριμία μαθητών/-τριών από όλη την χώρα με παραδείγματα νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και όψεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Βορείου Αιγαίου, με στόχο την ενεργοποίησή τους για τον εντοπισμό αντίστοιχων παραδειγμάτων στον τόπο τους.

Την ευαισθητοποίηση της νεότερης γενιάς αφενός μεν για τη σημασία της προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα και αφετέρου για τη συμβολή της στη συγκρότηση της ταυτότητας κάθε τόπου στην πορεία του χρόνου.

Απευθυνόμενο κοινό

Απευθυνόμενο κοινό

Τα μαθήματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού και άνω, (σε μικρότερες ηλικίες κατόπιν κατάλληλης καθοδήγησης), εκπαιδευτικούς, δια βίου μαθητές, και σε όποιον ενδιαφέρεται για την αρχιτεκτονική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά των οικισμών του Βορείου Αιγαίου.

Εξατομικευμένη μάθηση

Εξατομικευμένη μάθηση

Με βάση την εξατομικευμένη μάθηση, τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα επιτρέπουν στη/στον μαθητευόμενη/-ο  να επιλέξει τη δική της/του μαθησιακή πορεία, καθορίζοντας τον δικό της/του ρυθμό και τρόπο απόκτησης της γνώσης.

Περιεχόμενο μαθημάτων

Περιεχόμενο μαθημάτων

Τα μαθήματα βασίζονται στην τεκμηρίωση της νεότερης αρχιτεκτονικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω συγκεκριμένων οικισμών, τεσσάρων νησιών του Βορείου Αιγαίου (Ικαρία, Σάμος, Χίος, Λέσβος). Αποδίδονται μέσα από ψηφιακές 360° περιηγήσεις, παιχνίδια ερωτήσεων, και δραστηριότητες με υψηλό επίπεδο διαδραστικότητας.

Εργαλείο για εκπαιδευτικούς

Εργαλείο για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική πλατφόρμα ως πρόσθετο εργαλείο για δικά τους μαθήματα μέσα στην τάξη. Η δομή των μαθημάτων ενθαρρύνει το μοντέλο ‘αναδιπλούμενης τάξης’ (flipped classroom), παρέχοντας ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητευόμενων.

Πολιτιστική Κληρονομιά και Ψηφιακά εργαλεία

Το Έργο επιχειρεί να καταγράψει, να αποτυπώσει, να ψηφιοποιήσει και να τεκμηριώσει τη νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά οικισμών του Βορείου Αιγαίου καθώς και εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τριών οικισμών (Μανταμάδος, Μήθυμνα, Καρλόβασι), αξιοποιώντας τις εμβυθιστικές τεχνολογίες. Η τουριστική – εκπαιδευτική πλατφόρμα και οι εφαρμογές της που απευθύνονται στο ευρύ κοινό αναμένεται να εμπλουτίσουν με πολυμεσικό περιεχόμενο τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα προβληθούν τόσο στους επισκέπτες των νησιών όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα εξετάζεται μια εναλλακτική απόδοση των μαθημάτων με την αξιοποίηση της διαδραστικής σχεδίασης. Οι προτεινόμενες περιηγήσεις στους οικισμούς με τη μορφή θεματικών διαδρομών που αφορούν τόσο την αρχιτεκτονική κληρονομιά όσο και όψεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς συνδυάζονται με εργαλεία ψηφιακής διάδρασης που ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη τόσο μέσα από το διαδίκτυο (απομακρυσμένη πρόσβαση) όσο και από το κινητό (ψηφιακή πλοήγηση επισκεπτών των οικισμών σε πραγματικό χρόνο).

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά με μια ματιά...

Ο όρος άυλη πολιτιστική κληρονομιά εισάγεται με την υιοθέτηση της Σύμβασης της UNESCO (2003) για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην ουσία ο όρος αναφέρεται σε εκφράσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς που δεν έχουν απτή, υλική διάσταση: Όψεις που αποκαλύπτουν τον πολιτισμό των απλών ανθρώπων, τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας, όπως εθιμικές επιτελέσεις, γνώσεις, πρακτικές, παραδόσεις που συχνά είναι πολύ βαθιά ριζωμένες στον χρόνο, καθορίζοντας όμως, ακόμα και σήμερα, τη συλλογική μας μνήμη και ταυτότητα, την ατομική και συλλογική μας αυτογνωσία.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ορίζονται «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές – καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και, κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους» (άρθρο 2. παρ. 1). Καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ayla.culture.gr).