Λέσβος

Μανταμάδος και Μήθυμνα

Στο μάθημα «Λέσβος» θα γνωρίσουμε όψεις της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς δύο ευρύτερα γνωστών οικισμών της, του Μανταμάδου και της Μήθυμνας (αλλιώς Μόλυβος). Μέσα από την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού και πληροφοριακού υλικού που προσφέρεται, το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη αφενός μεν χαρακτηριστικών δειγμάτων της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των δύο οικισμών και αφετέρου όψεων της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς (π.χ. τέχνη της αγγειοπλαστικής, λατρευτικές πρακτικές κ.ά) ως στοιχείων συγκρότησης  της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών.

Λίγα λόγια για τη Λέσβο

1
Το νησί στον χάρτη
10 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην εισαγωγική αυτή παρουσίαση τοποθετούμαστε χωρικά στο νησί της Λέσβου και στους δύο οικισμούς με τους οποίους θα ασχοληθούμε στις παρακάτω παρουσιάσεις.

Βόλτα στον Μανταμάδο

1
Ο Μανταμάδος με μια ματιά
25 λεπτά (ενδεικτικά)

Εδώ, κάνουμε μία 360° περιήγηση σε βασικές περιοχές του Μανταμάδου και συνδεόμαστε με τις προφορικές ιστορίες των ανθρώπων του μαθαίνοντας για την ιστορία και την κοινωνική ζωή του οικισμού.

2
Η αγγειοπλαστική παράδοση του Μανταμάδου
45 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή εισαγόμαστε στην τέχνη της αγγειοπλαστικής παράδοσης που υπάρχει έντονα στον Μανταμάδο. Γνωρίζουμε τα βασικά στάδια της κεραμικής και πολλά από τα σκεύη...

Βόλτα στη Μήθυμνα

1
Η Μήθυμνα με μια ματιά
35 λεπτά (ενδεικτικά)

Εδώ, κάνουμε μία εικονική περιήγηση σε βασικές περιοχές της Μήθυμνας και συνδεόμαστε με τις προφορικές ιστορίες των ανθρώπων της μαθαίνοντας για την ιστορία και την κοινωνική ζωή του οικισμού.

2
Οθωμανικό λουτρό και κοινωνική ζωή
10 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή επικεντρωνόμαστε στα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ενός οθωμανικού λουτρού και πως συνδέονται με τη λειτουργικότητά τους και την καθημερινότητα των ανθρώπων σε αυτά.

Ανακεφαλαίωση και αναφορές

1
Ανακεφαλαίωση Αρχιτεκτονικών και Ανθρωπολογικών Όρων
7 απαντήσεις

Στο quiz αυτό γίνεται μία ανακεφαλαίωση όλων των ιδιωματισμών που αφορύν αρχιτεκτονικούς όρους και λέξεις από την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων αυτών των οικισμών.

2
Περαιτέρω πηγές: Μανταμάδος
5 λεπτά (ενδεικτικά)

Περαιτέρω διαδικτυακές και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τον Μανταμάδο καθώς και τα ονόματα των πληροφορητών.

3
Περαιτέρω πηγές: Μήθυμνα
5 λεπτά (ενδεικτικά)

Περαιτέρω διαδικτυακές και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη Μήθυμνα καθώς και τα ονόματα των πληροφορητών.

Προσθέσετε την πρώτη ανασκόπηση.

Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση