Μυτιλήνη

άποψη λιμανιού Μυτιλήνης

Στο μάθημα “Λέσβος – Μυτιλήνη” ερχόμαστε σε επαφή με την αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας της Λέσβου, τη Μυτιλήνη. Η πόλη της Μυτιλήνης έχει διαφορετικούς τύπους κτηρίων σε διαφορετικά μέρη της πόλης, όπως τις αρχοντικές κατοικίες, τις λαϊκές κατοικίες, και τα εκπαιδευτήρια ή σχολεία. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών του κάθε τύπου κτηρίου και έτσι να αναδειχθεί η  ιδιαίτερη εικόνα της πόλης.

Φτάνοντας στο λιμάνι

1
Η πόλη της Μυτιλήνης
15 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην εισαγωγική αυτή παρουσίαση φτάνουμε στο λιμάνι της Μυτιλήνης και κατατοπιζόμαστε χωρικά στην πόλη αναγνωρίζοντας τις γειτονιές της.

Αρχοντικές κατοικίες

1
Χαρακτηριστικά αρχοντικών κατοικιών
35 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή ερχόμαστε σε επαφή με τέσσερις (4) αντιπροσωπευτικές αρχοντικές κατοικίες στο κέντρο της πόλης και γνωρίζουμε τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά.

Λαϊκές κατοικίες

1
Mια ματιά στις λαϊκές κατοικίες
20 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή γνωρίζουμε για τις λαϊκές κατοικίες στην πόλη της Μυτιλήνης, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, και που τις εντοπίζουμε μέσα στην πολή.

2
Μια ματιά στις προσφυγικές κατοικίες
20 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή γνωρίζουμε για τις προσφυγικές κατοικίες στην πόλη της Μυτιλήνης, την ιστορία τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και που εντοπίζονται μέσα στην πολή.

Εκπαιδευτήρια

1
Ένα όμορφο σχολείο στο κέντρο της πόλης
15 λεπτά (ενδεικτικά)

Στην παρουσίαση αυτή γνωρίζουμε ένα αντιπροσωπευτικό κτήριο εκπαιδευτηρίων (σχολείων) στη Λέσβο και αναγνωρίζουμε τα βασικά τους αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά μέσα από μία εικονική περιήγηση.


Τρεις τύποι κτηρίων

1
Ανακεφαλαίωση για κτίρια στη Μυτιλήνη
7 απαντήσεις

Στο κουίζ αυτό γίνεται μία ανακεφαλαίωση με τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των τύπων κτηρίων που γνωρίσαμε σε αυτό το μάθημα.

2
Περαιτέρω πηγές: Μυτιλήνη
5 λεπτά (ενδεικτικά)

Περαιτέρω διαδικτυακοί σύνδεσμι καθώς και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την Μυτιλήνη.

Προσθέσετε την πρώτη ανασκόπηση.

Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση